Streikende elever, dere har min sympati, men jeg må føre fraværet

Jeg ønsker jeg meg en rettferdig fraværsordning. Det er ikke det som nå innføres. Så til dere som streiker i dag: Dere har min sympati.

Det stormer igjen rundt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. KRLE-saken, avskiltingen av lærere, og nå også fraværsgrensen sørger for friske tilbakemeldinger. Man blir sjelden populær av å være kunnskapsminister, særlig ikke om man gang på gang går imot hva lærerprofesjonen og forskningen sier vil være gode og smarte løsninger.

I dag er det elevene som streiker for å markere motstand mot det nye fraværsregimet. Elevorganisasjonen i Hordaland sitt initiativ med elevstreik mot den nye fraværsgrensen er støttet av syv av de ni store ungdomspartiene. Med unntak av Unge Høyre og Fremskrittspartiets Ungdom er det ingen som tror at den nye fraværsgrensen vil være riktig medisin for å bøte på frafallet i den norske skolen.

Som lærer på yrkesfag i den videregående skolen tror også jeg at dette vil være direkte katastrofalt for frafallet – det vil være nær en frafallsgaranti for mange av elevene.Det er ikke de ordinære skulkerne som vil få problemer med regelendringen. Det er de som sliter psykisk, gjerne udiagnostisert, som vil rammes hardest – og dem er det mange av. Med de nye reglene vil fleksibiliteten og skjønnsvurderingen som Camilla Kitty Karlsen kunne fortelle om 24. april forsvinne. De vil også gjøre det vanskelig for mange å fullføre, slik Eleah Sophie Fure beskriver 5. desember. Elevene som sliter med angst, vil ikke få noe mer hjelp til å komme seg over dørstokken til klasserommet.

De som rammes av omgangssyke og andre skolehindrende, men relativt uproblematiske sykdommer, vil også få problemer. Med det nye regimet vil det ikke lenger være mulig med egenmeldinger for slike sykdomsdager. Det betyr at fastlegene må ta mye av stormen med dette.

Høyre-politiker Henrik Asheim hevdet i NRK Radio at dette ikke vil være et problem siden denne regjeringen har styrket helsesøsterordningen. Det vet vi er en sannhet med modifikasjoner. Mange kommuner har ikke brukt disse pengene på helsesøstre, og selv der hvor det har vært en klar styrking av helsesøsterordningen, vet vi at det fremdeles er langt unna ønsket kapasitet. I fjor sommer kunne Bergens Tidende rapportere at en tredel av helsesøstrene i videregående skole allerede sier at de ikke klarer å gjennomføre arbeidsoppgavene sine. Døren er altfor ofte stengt, slik Linn Kristin Engø skrev før valget i fjor. Det er med andre ord ikke mulig å basere denne regimeendringen for fravær på at helsesøstrene skal skrive ut alle de sykdomserklæringene som vil behøves; det er rett og slett for få ressurser avsatt til helsesøstrene fra før av.

Nei, det er nok ikke frafallet du avskaffer med dette nye regelverket, Torbjørn Røe Isaksen. Jeg frykter at det er den individuelle tilpasningen og skjønnsvurderingen du avskaffer. Det at vi lærere i dag strekker oss litt lenger, lytter litt ekstra og sørger for ekstra vurderinger til de elevene som vi vet sliter – uten at det nødvendigvis er mulig eller lett for dem å få en diagnose eller legeerklæring. For som lærer Egil Eidheim Elseth sier til NRK: «Det er mye som ikke er så lett å snakke om, som du kanskje kan fortelle en lærer om, men som du kanskje ikke kan gå til en lege å få legeerklæring på».

Akkurat som Ayat Al-Obaidi Breivik i AUF ønsker jeg meg en rettferdig fraværsordning i den norske skolen. Det er ikke det som nå innføres. Så til dere som streiker i dag, dere har min sympati. Men jeg må dessverre føre fravær, også for i dag.

Dette debattinnlegget ble trykket i Bergens Tidende 11.05.2016 under tittelen “Jeg må føre fravær i dag – dessverre“.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *