Gravferd bør være kommunens ansvar

Helge Stormoen sa i fjor at kirken bør beholde ansvaret for gravferdene. Venstre i Oslo sier at kommunen bør ha ansvaret. Hva sier Julie Andersland?

Hallstein Bjercke (V) som var kulturbyråd i Oslo inntil valget i 2015 uttalte i fjor sommer at det er kommunene som bør ha ansvaret for gravferdene i kommunen. Dette hadde han og det daværende oslo-byrådet uttrykt til daværende kulturminister Torhild Widvey – i håp om at dette ville bidra til å føre til endringer i kirkeloven og gravferdsloven.

Slik det er i dag så er det de kirkelige fellesrådene rundt omkring som har ansvaret for gravferd, gravplasser og forvaltning av disse fellesoppgavene. Dette er en etterlevning fra den gangen da gravplassene var kirkegårder, og kirken var i en monopolsituasjon når det kom til seremonier ved livets slutt. Situasjonen er ikke slik lenger. 48% av nordmenn ønsker ikke å begraves fra en kirke, antallet religiøse er stadig synkende og folk er medlem i stadig flere og stadig mer forskjellige tros- og livssynssamfunn, både i Bergen, men også i resten av Norge. Det er med andre ord ikke lenger naturlig at et trossamfunn, blant mange, sitter med ansvaret for å forvalte dette for fellesskapet. Dette burde være et kommunalt ansvar, som tros- og livssynsnøytral aktør på dette feltet.

Derfor skrev jeg i fjor, omtrent på denne tiden, i Bergensavisen for å oppfordre daværende kulturbyråd Helge Stormoen fra Fremskrittspartiet til å sende et likelydende brev til kulturministeren som sin kollega i Oslo. I et svar av 19. juli i samme avis kom det frem at det ønsket han ikke å gjøre. Dessverre uten å fremstille de mest overbevisende argumentene for hvorfor han ville beholde dagens ordning.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) gjennomførte høsten 2003 en spørreundersøkelse om gravferd blant 188 kirkelige fellesråd. Rapporten konkluderte med at mange kirkelige fellesråd ikke var godt nok forberedt til å bistå ved begravelser av personer som ikke er medlem av Den norske kirke. Samtidig ser vi at det er rundt 1600 lokasjoner for å gjennomføre kirkelige begravelser – det er markant forskjellig fra den tilgangen vi ser når det kommer til livssynsnøytrale eller livsynsåpne seremonirom rundt omkring i Norge. Dette handler om prinsipper. Om menneskenes universelle rett til å selv velge sin religion, eller til å velge bort religion. Dette er prinsipper som utfordres når organiseringen er slik den er i dag, og da bør dette endres.

Slik jeg ser det er det de store byene i Norge, med sitt kulturelle mangfoldig, som må gå foran i dette spørsmålet. Som må kreve at staten forandrer kirkeloven og gravferdsloven slik at det blir tydelig at dette er en fellesoppgave – ikke en oppgave som blir satt til det største trossamfunnet. Mitt spørsmål til deg, Julie Andersland, er dermed; tar du opp hansken fra din partikollega Hallstein Bjercke i Oslo? Ber du om at Bergen skal få lov til å ta det som burde vært deres ansvar helt fra 1975 og som kommunen allerede betaler for?

Dette debattinnlegget ble trykket i Bergensavisen 14.06.2016 med tittelen “Hvem har ansvaret?”.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *