Skolegudstjenester

  • kan ikke være en del av KRLE.
  • må være vedtatt sammen med foreldregruppen.
  • må være informert om på en god måte og i god tid.
  • krever en god fritaksordning.
  • må ha et likeverdig og godt alternativ.
  • må være reelt valgfritt.
  • må informere med likeverdig informasjon om begge alternativer.
  • bør ikke være semesteravslutning.
  • bør ha aktiv påmelding.
  • bør ikke skje siste dagen før ferien.

Regelverket for gudstjenester i skoletiden er ikke vanskelig. Allikevel er det mange skoler som ikke klarer å følge opp dette regelverket – på tross av at regelverket snart feirer 10 års jubileum. Dette må skolene rette opp. Regelverket må være oppfylt for at det i det hele tatt skal være lov for skolene å ha gudstjenester i skoletiden.

Dette debattinnlegget ble publisert av Bladet Vesterålen 02.10.2016 under tittelen “Skolegudstjenester” og den 03.10.2016 i Sandefjords Blad, i Oppland Arbeiderblad, Avisa Nordland, Moss Avis, Aura Avis, Sarpsborg Arbeiderblad, Kragerø Blad, Bygdeposten, Romerikes Blad, og i avisen Hadeland. Den 04.10.2016 ble innlegget trykket i Hadeland, Fosna-Folket, Demokraten, Romerikes Blad, Bygdeposten, Eidsvoll Ullensaker Blad, og Avisa Nordland. Det ble også publisert på Helgelendingen 04.10.2016. Den 05.10.2016 ble innlegget trykket i Agderposten og i Ringerikes Blad, og det ble publisert hos Røyken og Hurum Avis. Det ble trykket den 06.10.2016 i Røyken og Hurum Avis, Firdaposten, og Bygdebladet, og den 07.10.2016 kom innlegget på trykk i Oppland Arbeiderblad og Tidens Krav. 13.10.2016 ble innlegget publisert av Enebakk Avis og den 17.10.2016 i Østlandets blad. Den 18.10.2016 kom det på trykk i Østlands-Posten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *