Det får da være grenser

Fraværsgrensen er et brennhet tema, allikevel må vi forvente at debattantene er redelige, også statssekretærer.

Det er synd Magnus Thue ikke er sannferdig med mine argumenter. Der hvor han sier at jeg har skrevet at lærerne ikke ønsket seg en fraværsgrense har jeg vært tydelig på at mange lærere ønsker seg EN fraværsgrense. Derimot sier jeg at de ikke ønsket seg DENNE fraværsgrensen. Det er vesentlig forskjell og det er synd at statssekretæren ikke anerkjenner dette.

Motstanden fra skolene, rektorene, lærerne, og de mange kreative regelfortolkningene viser at det er mange som er i mot det nåværende regelsettet. Vi ser dette i høringssvaret til Utdanningsforbundet og fra Skolenes Landsforbund. Det er derfor både helt riktig at mange lærerne støtter en form for fraværsgrense, men ikke denne vi nå har fått. Derfor ber jeg om at regjeringen trekker den nåværende grensen tilbake, og utarbeider med profesjonene en grense som er pedagogisk og medisinsk forsvarlig, praktisk gjennomførbar og som har et skjønnselement.

Oppmøte er viktig, men oppmøte i redsel og på tross av sykdom er ikke en bra. Skulk må minskes, men det være et rom for legitime fraværsgrunner. Det tror jeg du vil finne at de fleste har. Skulk er ofte et symptom på noe mer. Den nåværende fraværsgrensen er et lettvint virkemiddel som er kostnadsfritt å innføre, men med stor etterpåkostnad. Dette vil bli pushout uten å redusere dropout. Fravær, frafall og det å slite er komplisert – derfor er det viktig med bredt og tverrfaglig arbeid for å sørge for at elevene kommer seg gjennom skolen og ut i arbeidslivet.

En vesentlig opprustning av helsesøstertjenesten, yrkesfagene tilbake på tegnebordet, en satsning på lærlinger, og langt mer ressurser til tidlig innsats. De som sliter og skulker hos meg begynte ikke å slite eller skulke i går. Dette har hengt i lenge og krever tidlig innsats.

EN fraværsgrense er forskjellig fra DENNE fraværsgrensen – akkurat som seriøse og gode tiltak er noe annet enn lettvint venstrehåndsarbeid.

Dette debattinnlegget ble trykket i Dagsavisen og Rogalands Avis 05.10.2016 under samme “tittel“.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *