KrF(U) jobber for sorteringssamfunnet!

Det er ikke abortloven som åpner for sorteringssamfunnet – det er politiske partier som KrF som står for sorteringssamfunnet. Som fratar kvinner makt til å bestemme over egne kropper, eller som etterlater de skeive uten rettigheter alle andre har.

KrFU krever av moderpartiet at de skal stille krav om endringer i abortloven i eventuelle kommende regjeringsforhandlinger. Med begrunnelse om å bekjempe sorteringssamfunnet så vil de fjerne dagens mulighet for tvillingabort og ha bort muligheten til eller klargjøre kriteriene for senabort basert på sykdom og mer.

Det er ikke disse få sakene hvert år som skaper mulighet for et sorteringssamfunn. Sorteringssamfunnet kommer når vi vil sortere befolkningen i de som kan bestemme over egne kropper og liv, menn, og de som ikke kan dette, kvinner. Nettopp det å innføre selvbestemt abort var en måte å hindre og dempe denne sorteringen. Dette gav mer rom til likeverd, likebehandling, og likestilling, og ikke minst, kvinnefrigjøring! Begrensninger på dette; enten det er fastleger som skal slippe å henvise til abort, ventedager mellom konsultasjon og gjennomføring, eller muligheten til å gjennomføre en fosterreduksjon om man ser det er nødvendig, er alle måter å på nytt innføre sorteringssamfunnet. I en sortering i menn og kvinner – i gruppen som kan bestemme over egen kropp og eget liv, og de som ikke kan det.

Av og til hører vi historier eller leser tekster der man har snudd på dette. Knyttet det stigmaet og de begrensningene som i dag eksisterer rundt abort eller som blir foreslått for å utsette abortprosessen til noe som er viktig for menn istedenfor. For eksempel gjennom forslag om ventetid og nemdbehandling for å få utskrevet viagra, bøter for forspillelse av sperm, eller ektefellesignatur knyttet til kjøp av kondomer. Dette fremstår som latterlig, og det er nok også intensjonen, men poenget er allikevel klart. De begrensningene som noen av og til ønsker å knytte til kvinners liv, helse, og seksualitet ville aldri blitt akseptert som begrensninger på menns liv, seksualitet, og helse.

Kanskje vi heller skal gå andre veien – se på mulighetene for å utvide kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Dette kan for eksempel gjøres gjennom å utvide grensen for selvbestemt abort til 16 uker. Vi kan også se på om abortnemden er den riktige måten å avgjøre senabortene, det kan være at dette best avgjøres i dialog mellom legen og kvinnen alene.

Sorteringssamfunnet lever også i beste velgående fra før av for andre grupper. For eksempel for homofile, lesbiske, transpersoner eller andre seksuelle og kjønnsidentitets- minoriteter. Religiøse trossamfunn har full mulighet til å diskriminere LHBTIQA+-personer etter eget ønske. Hvis vi skal se til nettopp KrF, så er det deres kamp nasjonalt og lokalt mot likekjønnede ekteskap som skaper sorteringssamfunnet. For ikke å snakke om protestene til Bergen KrF mot regnbueparaden eller kravene om at det i mangfoldsplanen må stå et punkt om å anerkjenne de som ikke tolererer andres kjønnsidentitet, seksuelle legning, eller samlivsformer. Det er dette som er sorteringssamfunnet!

Nei, Ida Lindtveit, det er ikke ved de få aborttilfellene som du sikter til at sorteringssamfunnet skapes. Sorteringssamfunnet skapes ved at Knut Arild Hareide og du krever endringer i abortloven eller når Trygve Birkeland i Bergen Kristelig folkeparti krever toleranse for sin og andres intoleranse.

La oss heller kjempe mot sortering i samfunnet ved å skape inkludering, likebehandling, og likestilling for grupper som opplever å bli satt under andre grupper i samfunnet. Enten det er snakk om kvinner, homofile, mennesker med funksjonsvariasjoner, immigranter og flere.

Dette debattinnlegget ble publisert hos Feministisk Initiativ 03.04.2017 under tittelen “ KrF(U) jobber for sorteringssamfunnet!” Skrevet sammen med Sunniva Schultze-Florey.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *