Skolen skal ikke være unødvendig stressende

Ordens- og adferdskarakterene i skolen er i stor grad meningsløse karakterer uten betydning. FPUs forslag om å innføre dem fra 3. klasse for å vende barna til stress og regler i arbeidslivet er på grensen til forkastelig.

Patrick Løvenholdt fra Bergen FpU argumenterer 1.2 for at det skal innføres ordens- og adferdskarakterer i grunnskolen fra 3. klasse av, fordi skolen ikke skal «bare skal være enkel og stressfri». Å ha slike karakterer skal visstnok forberede elevene på det å bli voksen og å få seg sommerjobb. Disse påstandene er problematiske, av flere årsaker.

Det er ingenting som tilsier at de ordens- og adferdskarakterene vi allerede har i norsk skole, bidrar positivt til elevenes læring eller forbereder dem på arbeidslivet. Uansett om vi snakker om faglig læring eller regulering av oppførsel. Løvenholdt påstår videre at slike karakterer forenkler skolehverdagen. Jeg kan ikke se at det stemmer. Per i dag så har disse karakterene ingen betydning, og bidrar utelukkende til å formidle til elever som allerede har få mestringsopplevelser at de er ansett som problematiske. Som om de ikke har fått med seg det fra før av. Når vi vet at disse ordens- og adferdskarakterene er uten betydning for senere skolegang så er det desto mer meningsløst.

Det er mange grunner til at elever er urolige, glemmer nødvendig utstyr, kommer for sent, eller har andre «adferdsutfordringer» i løpet av skolehverdagen. Av alle de elevene mine som jeg har truffet i mine 10 år som lærer er det ingen som ville fått løst sine utfordringer ved hjelp av redusert ordens- og adferdskarakter. Til det er deres situasjoner for komplekse og handler om helt andre ting enn «vond vilje». Det ville derimot lagt sten til byrden på allerede utsatte elever. Og når Løvenholdt påstår at ingen blir nedsatt i disse karakterene for vandring rundt i klasserommet så er det feil.

Verken å jobbe eller det å gå på skole skal i seg selv være stressende. Det kan være det i perioder, men langvarig stress over tid er direkte helseskadelig og vi ser at problematiske stress hos unge voksne vokser kraftig . Å skulle legge til ordens- og atferdskarakterer på barneskolen for å øke stressnivået fremstår for meg som direkte forkastelig, og i strid med barnekonvensjonen og opplæringsloven.

Det som forbereder elevene på arbeidslivet er mange nok voksenpersoner i skolen slik at det er tid til å se alle elevene og hjelpe dem fremover. Nok mestringsopplevelser og tydelig forklarte fremovermeldinger er det som skal til. Ikke lettvinte løsninger og manglende forståelse for elevenes utfordringer.

Dette debattinnlegget ble trykket i Bergens Tidende 05.02.2020 under tittelen “Skolen skal ikke være unødvendig stressende“.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *