Et nødvendig hensyn

Vårt Land klarer ikke å se bort fra egne privilegier når de hevder at Tros- og livssynsutvalget har gjort et unødvendig hensyn når de anbefaler at osloskolene stopper med skolegudstjenester eller flytter deltagelse på slikt til kveldstid. Tvert om, det er et svært nødvendig hensyn.

Etter godord om at utvalget har tenkt prinsipielt og rettferdig mener avisen på lederplass at utvalget har gått for langt i deres prinsipielle og rettferdige syn. De frykter for at denne rettferdigheten vil føre til at skolegudstjenestetradisjonen smuldrer opp, og det gjør det for dem verdt å se bort i fra likebehandlingen av elevene.

Avisen trekker frem at isteden for å kutte ut gudstjenestene i skoletiden så burde skolene i større grad la elevene møte religiøs praksis innenfor rammene av undervisningen. Videre hevder de at deltagelse i de religiøse ritualene i kristne kirker kan sammenlignes med besøk i andre gudshus, og at dette også bør gjøres årlig. Først og fremst er det viktig å understreke at dette ikke er det samme – besøk og deltagelse på gjennomføring av religiøse ritualer er vesensforskjellige aktiviteter. Førstnevnte er allerede lov å drive med i KRLE-faget i skolen, sistnevnte er ikke det. Selv har jeg tatt med mine religionselever til 3 gudshus i året som har gått, det fjerde gikk dessverre ikke på grunn av sykdom hos et lite trossamfunn med langt færre ressurser enn det Den norske kirke sitter med.

Mangfoldet styrkes ikke av at skolen fortsetter en ulikebehandling av ulike tros- og livssynssamfunn. Mangfoldet styrkes heller ikke av at alle de andre eksponeres for skikkene og tradisjonene til det historisk største trossamfunnet. Mangfoldet styrkes av at vi tar mangfoldet på alvor og skaper likeverd, både i ord og i praksis. Det skal med andre ord ikke bli slutt på pedagogiske besøk til kirker for å høre om hva de driver med der eller se på kirkekunst – det må bli en slutt på forkynnende deltagelse i en enkeltreligions ritualer.

Jeg forstår at Vårt Land som en kristen avis ser på det som en trussel at Den norske kirke skal miste rundt 10% av sitt årlige gudstjenestedeltagelsetall som disse gudstjenestene utgjør. Det gjør det likevel ikke riktig å fortsette med denne tradisjonen. Om foreldrene ønsker det så bør de ta med barna sine på gudstjeneste selv, gjerne før jul, påske og pinse, men det kan ikke forventes at skolen skal ta barna med dit for dem.

En forkortet versjon av dette debattinnlegget ble trykket i Vårt Land 04.06.2020 under tittelen “Et nødvendig hensyn“.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *