Kommunen svikter barn og ungdom i Bergen sør

Igjen ser Bergen kommune en situasjon med kraftig utbygging i nye områder, og igjen ser vi at kommunen ikke gjør det de må for å skape de sosiale tilbudene til ungdommene, som følger med utbyggingen.

26. mai slo Bergens Tidende opp at ungdommene i Bergen sør festet om bord i bussene i Bergen, og skapte ubehag, drev hærverk og utsatte andre for potensiell smitte. Tilsvarende har vi sett tidligere med oppslag om ungdommer som henger på og rundt Lagunen, om narkotikabruk og ungdomsprostitusjon i Bergen sør, og om ungdommer som ikke har noe sted å være. Dette er problematisk nok i seg selv, men hovedsakelig er dette snakk om symptomer på et mye større problem – at Bergen kommune ikke lærer av sine feil.

Heldigvis har bystyrepolitikerne vedtatt at kommunen skal legge frem en helhetlig ungdomsplan neste år. Da er det essensielt at også ungdommene i Fana og Ytrebygda huskes på. Problemstillingene som vi ser her nå, er de samme som vi har sett tidligere i bergenshistorien, når det har vært utbygging av nye boligområder. Selv med under ti års fartstid i byen, har jeg ikke unngått å få med meg at slike problemer også dukket opp da Bergen kommune bygde ut Landås, Loddefjord, Åsane og andre bydeler. Dette er gammelt nytt, gamle problemstillinger, og vi ser foreløpig ut til å feile igjen.

Planen som bystyrepolitikerne har bedt om kan hjelpe på dette, men bare om de husker på ungdommenes behov, når de godkjenner nye reguleringsplaner og byggeprosjekter i årene fremover, også i Bergen sør. Jeg bor på Sandsli med samboer og fire barn i alderen 11 til 16 år, og jeg ser med bekymring på utviklingen fremover. Bergen kommune har et forståelig mål om fortetning og utbygging langs Bybanen. Det er jeg for, men det må følges opp av annen infrastruktur enn bare boliger.

Dette er en problemstilling som forsterkes, når vi vet at fødselstallene for de kullene som nå nærmer seg tenårene, er vesentlig større enn de kullene som har blitt ungdommer de siste årene. Prognosene i skolebruksplanen for årene fremover, tilsier at en klar økning i antall ungdommer Bergen. Utbyggingen på Sandsli tilsier at det blir en enda større økning her.

I dag er Bergen Sør nesten helt uten gode fritidstilbud, om man ikke ønsker å satse på idrett. Ungdommen selv skriker ut etter lokaler å være i, ut over å henge på McDonalds og i Laguneparken, eller drikke gatelangs eller i foreldretomme hus. Samtidig som vi opplever en stadig sterkere utbygging, nye og økende problemer med og for ungdommene i Bergen Sør, og ingen nevneverdig planer om utbygging av sosiale tilbud i bydelen, ser vi også at Bergen kommune nedprioriterer søknadene til Zinken Hopp og Fana Friends til midler fra Bufdir. Det manglende fritidstilbudet kommer i tillegg til at vi vet at skolene i Fana og Ytrebygda i stor grad allerede er overfylt, at det mangler helsesøsterdekning på mange av skolene, og at det ikke ser ut til å være planlagt noen endringer.

Bergen kommune har tidligere feilet overfor barna og ungdommene, når den har bygget ut nye byområder. Mye tyder på at dette er i ferd med å skje igjen i Bergen sør. Her må Roger Valhammer og byrådet på banen, og opposisjonen må være tydelig på at dette ikke skal skje.

Dette debattinnlegget ble trykket i Bergens Tidende 08.06.2020 under tittelen “Kommunen svikter barn og ungdom i Bergen sør“. Innlegget ble publisert av Fanaposten 10.06.2020.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *