#JeSuisSamuel: De viktige verdiene i skolen er under angrep

Menneskeverd, menneskerettigheter, kritisk tenkning, likeverd, respekt og kulturelt mangfold. Viktige verdier fra opplæringsloven, og verdifulle redskaper for barn og ungdom som samfunnsborgere. Betydningen av å undervise i verdiene, blir kraftig tydeliggjort i møte med mennesker som er villige til å drepe for å hindre lærere som Samuel Paty i å gjøre nettopp det.

Drapet på den franske læreren Samuel Paty var et grotesk angrep på ytringsfriheten og religionsfriheten. Ikke minst er det et angrep på læreres rett til å legge opp undervisningen slik de selv finner det pedagogisk best innenfor de rammene skolen gir. Også kravene fra foreldre om at visningen av karikaturene måtte medføre oppsigelse av Paty, var et angrep på læreres metodefrihet i undervisningen og på trygghet i klasserommet. Det var et angrep på skolen som fellesskapsarena. En fellesskapsarena der vi skal drøfte hvordan vi lever sammen, hvordan vi kan respektere hverandres likheter og ulikheter, der barn og unge skal få innblikk i medelevers meninger og verdier via dialog og samtale. Klasserommet skal være et trygt rom for nettopp slik dialog, samtale og diskusjon. Vi skal lære å si hva vi mener samtidig som vi lytter oppmerksomt til andre, selv om vi er uenige.

Skolen er av de få arenaene vi har igjen hvor så godt som hele befolkningen tilbringer tid sammen og lærer hvordan vi sameksisterer. En lærer som blir drept på grunn av at han tar dette oppdraget på alvor, viser hvor viktig dette samværet er og hvor viktig det er at man som lærer jobber med å få til samtaler om de vanskelige temaene. Fag som samfunnsfag og KRLE er essensielle for å få nødvendig kunnskap, verktøy, og forståelse for ulike sider ved livet i et mangfoldig samfunn. Vi trenger kunnskap om ulike former for religiøse og ikke-religiøse livssyn, og om hvorfor problemstillinger knyttet til livssynene våre vekker så mange følelser. Vi trenger en god forståelse for hvorfor religionsfriheten står sterkt i samfunnet, men minst like grunnleggende er det å lære at både religionskritikk og kritikk av maktstrukturer er viktig og nødvendig.

Opplæringsloven gir oss lærere en tydelig bestilling på hvilke verdier undervisningen vår skal preges av. Verdiene i opplæringsloven er vi som samfunn avhengige av for å kunne stå opp for demokratiet og menneskerettighetene, og for å bekjempe ekstremisme og fanatisme. Lærere er en av spydspissene i videreformidlingen av disse verdiene til nye generasjoner. Drapet på Paty var et angrep på alle som deler disse verdiene.

Vi må ikke la ekstremistene eie sannheten om hvordan verden ser ut, eller hvordan den skal formidles. I mange fremstillinger før drapet og etter drapet blir det stadig vekk omtalt at det er et generelt bildeforbud i islam, særlig bilder av profeten. Denne oppfatningen må nyanseres, og det er langt viktigere at den nyanseringen får oppmerksomhet, enn eventuelle karikaturer. Den vekslende historien, og at perspektivene på dette varierer i den muslimske verden i dag er viktige elementer når dette skal drøftes og tas opp i undervisningen.

Undervisningsmetodene må vurderes ut fra hva en ønsker å oppnå med undervisningen og hva elevene skal lære noe om. Kanskje er det relevant å trekke inn karikaturene i en undervisning knyttet til ytringsfrihet og blasfemi, men det kan heller ikke utvikle seg til et press om at undervisningen i disse temaene må inneholde karikaturer for å være god undervisning. Metode, eksempler, og undervisningsmateriell må alltid vurderes ut fra kontekst. Undervisningen må være balansert, og ikke bidra til å forsterke stereotypier, enten de er gjennomgående negative eller gjennomgående positive.

Å være lærer er å drive balansekunst. Respekt skal balanseres med å lære elevene å drive kritikk av etablerte sannheter og det må speiles i at vi bruker gjennomtenkte og kvalitetssikrede metoder. Elevene skal få innsikt i kulturelt mangfold og ulikt tankesett, samtidig som det skal skje med respekt for den enkeltes overbevisning. Klasserommet består av mangfold i overbevisninger og sannheter. Undervisningen kan innebære å vise frem karikaturtegninger og annet blasfemisk materiale i det klasserommet, og det er viktig at norske lærere vet at de kan gjøre dette i trygghet. Både for sine liv og for sine jobber.

Som lærer oppfordrer jeg alle andre lærere, foreldre og elever til å stå sammen om verdiene menneskeverd, ytringsfrihet, religionsfrihet, kritisk tenkning, demokrati og respekt for mangfoldet vi har i samfunnet. La oss sammen reagere på slike feige angrep som vi nå så sist i Frankrike. #JeSuisSamuel

Dette debattinnlegget ble trykket i Aftenposten 23.10.2020 under tittelen “#JeSuisSamuel: De viktige verdiene i skolen er under angrep“.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *