Også Vaksdøler trenger livssynsnøytrale seremonirom

Vi i Human-Etisk Forbund er svært glade for at kirkevergen i Vaksdal ønsker livssynsnøytrale seremonirom. Vi tenker at dette vil være positivt for Vaksdals innbyggere, særlig for alle som ikke opplever Kirken som det rette stedet for livets store seremonier.

Det er sant som Rosvold skriver, at selv om det i dag er slik at langt på vei de fleste velger kirkelige begravelsesseremonier så er det viktig å huske på at dette er et bilde som er i endring. Andelen som selv rapporterer at de tror på en gud har nå sunket til under en tredjedel av befolkningen . Samtidig viser undersøkelser at bare rundt halvparten av befolkningen kunne tenke seg en kirkelig seremoni for sin begravelse . Da blir kirkevergens ord ekstra viktige.

Om en ønsker en seremoni som foregår i et tilrettelagt og verdi livssynsnøytralt seremonirom i dag, og en bor i Vaksdal kommune, så må en ta den lange veien inn til Bergen. En distanse som kanskje ikke er så lang for en lystig helgetur eller et besøk hos en gammel venn, men som er uverdig lang for kisteferd. En tur som gjerne må gjøres to ganger. Både til seremonien og hjem igjen til gravplassen i kommunen.

Det er mange krav til et seremonirom, men det er slik vi ser det selvsagt at kommunene må sørge for gode lokaler for livets store hendelser for alle kommunens innbyggere. Ikke bare de som tilhører den historiske majoriteten. Lokalet bør også være såpass fleksibelt at det kan tilrettelegges for noen med noen få venner og liten familie, og når tragedier rammer, som gjerne betyr større begravelsesfølger.

Samtidig som stadig færre tror på Gud i Norge, identifiserer flere og flere seg med Human-Etisk Forbund. En undersøkelse fra Norsk Monitor viste i sommer at så mange som 10 % av den norske befolkingen identifiserer seg med forbundet. Fredag 6. november passerte vi også 100 000 medlemmer på landsbasis . Human-Etisk Forbund skaper tilhørighet, fellesskap og rammer inn overganger i livet for humanister. Forbundet jobber for et samfunn der alle mennesker skal ha frihet til å velge. Dette inkluderer muligheten til å ha en god og verdig begravelsesseremoni i tråd med eget livssyn. Fordi ritualer og seremonier er viktige for det sosiale limet i samfunnet.

Ellers bør det bemerkes at selv om vi er glade for kirkevergens ønske om gode bygg for alle innbyggerne i Vaksdal kommune så mener vi, sammen med rundt 64% av landets befolkning , at gravferdsadministrasjonen burde være en kommunal oppgave. Ikke en delegert oppgave slik det er i dag, hvor kirkelig fellesråd i de ulike kommunene håndterer denne oppgaven for kommunene og på kommunens regning. Fra og med 1. januar 2021, med innføring av ny tros- og livssynssamfunnslov så kan kommunen overta denne oppgaven .

Vi håper Vaksdal kommune tar behovene til alle innbyggerne på alvor og følger opp dette ved å bygge et verdig og tilrettelagt livssynsnøytralt seremonirom. Til glede for mange av kommunens innbyggere, nå og fremover.

Dette debattinnlegget ble trykket i Vaksdalsposten 12.11.2020 under samme tittel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *