Med disse uttalelsene er du på lag med Europas kristenkonservative, Olufsen-Mehus

Måten Olufsen-Mehus ordlegger seg på, minner farlig om retorikken som blir brukt i Polen i disse dager. Truls Olufsen-Mehus, stortingskandidat for KrF, er sjokkert over at interesseorganisasjoner jobber for å endre loven. Selv løper han den globale kristenkonservative lobbyens ærend.

Olufsen-Mehus avslutter sitt innlegg med en bekymring om at vi med «pride-bevegelsen» er på vei mot et samfunn «uten sannhet og moral». Fikk du litt Gilead-inspirerte vibber nå? Følg med videre.

I sitt innlegg i Nettavisen tirsdag, som allerede har fått kommentarfeltet til å koke, kan det se ut som Olufsen-Mehus har vært på retorikk-kurs hos den europeiske kristenkonservative lobbyen.

Kampen for «tradisjonelle familieverdier»
Måten Olufsen-Mehus ordlegger seg på, minner farlig om retorikken som blir brukt i Polen i disse dager. Blant annet for å frata kvinner rett til abort og som grunnlag for å innføre såkalte «LHBT-frie soner». Det er ikke tilfeldig.

I et strategidokument fra 2018 definerer lobbynettverket Agenda Europe sine strategiske prioriteter som det følgende:

Kamp for å «beskytte familien». Ekteskapet skal bare være mellom kvinne og mann, skilsmisse bør forbys; mens prevensjon «utfordrer verdigheten og hensikten med den seksuelle handling» og bør definitivt ses på som et angrep på familien.

Kamp mot abort. Nettverket sidestiller abort med drap, og mener det skal straffes tilsvarende. Det skal ikke være noen unntak for voldtekt eller incest. Abort skal konsekvent omtales som «baby-drap». Dødsstraff, derimot, er et unntak fra «rett til liv»-prinsippet de ellers baserer seg på.

Kamp mot like rettigheter på tvers av kjønn og seksuell legning. Nettverket mener ordet homoseksualitet bør erstattes av «sodomi», og bruker enhver anledning til å bekjempe likestilling- og antidiskrimineringslovgiving som er kjempet gjennom av liberale krefter.

Bruk av «religionsfrihet» som frikort til å diskriminere. På samme måte som i USA har «Agenda Europe» en uttalt strategi om å bruke religionsfrihet som argument for å kunne reservere seg fra å utføre oppgaver man er pålagt, og for å kunne kreve unntak fra generell antidiskrimineringslovgiving. Kristne leger må for eksempel få lov til å reservere seg mot alt som har med abort og prevensjon å gjøre, og kristne restauranteiere må for eksempel få lov til å nekte å servere homofile. Å tvinge dem til å gjøre det, anses å være i strid med deres religion – et angrep på religionsfriheten.

Kamp mot aktiv dødshjelp, surrogati og alle former for bioteknologiske inngrep.

Trykk her for å abonnere på Norsk debatt sitt nyhetsbrev

Erobrer offerrollen
Det strategiske hovedgrepet for den kristenkonservative lobbyen er altså å snu retorikken på hodet; nå er det de som er diskriminert.

De liberale kreftene har fått hegemoniet, og den «kristne majoriteten» undertrykkes gjennom latterliggjøring, stempling og marginalisering.

Ved å male et slikt fiendebilde, prøver de å erobre offerrollen. Homofile, kvinner og etniske minoriteter er ikke lenger marginaliserte, sårbare grupper. Nå har disse overtatt definisjonsmakta, gjennom såkalt «LHBT-ideologi», som blir satt opp mot såkalte «tradisjonelle familieverdier».

Dette er farlig, fremholder de, og det er majoriteten som lider.

I Polen ser vi resultatene når slik retorikk blir politikk.

Minoriteter blir fratatt frihet og verdighet, kvinner mister råderett over egen kropp; og mange lever nå under en konstant trussel om vold. Fra medborgere som kjøper myndighetenes propaganda.

Homofobi dreper
LHBT-personer i Polen er blant de menneskene i Europa som lider mest under denne formen for kristenkonservativ retorikk. Retorikk som vi vet får politiske følger. Som etableringen av over 100 LHBT-frie kommuner.

I følge våre humanistkolleger i landet, viser undersøkelser at blant polske LHBT+-personer oppgir 70 prosent at de har vurdert selvmord, 40 prosent at de vurderer å emigrere.

I juni setter Human-Etisk Forbund sammen med sin søsterorganisasjon i Polen opp plakater langs motorveiene i Polen med det enkle budskapet: «Homophobia kills. You don’t need to hate».

Olufsen-Mehus ville sikkert anklaget oss for å spille opp til det han kaller en idé. I realiteten handler dette om å vise LHBT-personer i Polen at de ikke er alene, og at deres liv er like mye verdt.

Som humanister kjemper vi for likeverd og likestilling, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, bakgrunn eller livssyn.

Vi er dypt bekymret over utviklingen der vi ser at ytre høyre finner sammen med konservative religiøse krefter, oppnår politisk makt og bruker den til å begrense og forby ting de ikke liker. Nå kan det se ut som denne ekstremt farlige retorikken har inntatt Norge og KrF også.

Da er det på sin plass å påpeke at, i motsetning til det stortingskandidaten her hevder, så har Pride alltid vært politisk.

Med sitt innlegg minner han oss om at dagen ikke bare er en festdag, men like mye en dag for å vise frem og kjempe for de kampene som gjenstår og som stadig må vinnes.

Debattinnlegget ble trykket av Nettavisen 09.06.2021 under samme tittel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *