Tønsberg blads dekning av musikkfritaksønske

11.10 publiserte Tønsbergs blad en sak om en elev som ba om fritak. Senere samme dag ble de gjort oppmerksomme på at saken inneholdt betydelige faktafeil om mulighetene for fritak. Dette har de ikke korrigert

Tvert imot, så har avisen latt saken stå uten rettelser og med et kommentarfelt som burde vært moderert. Her bør avisen gå i seg selv å vurdere om dette er slik en følger opp det presseetiske ansvaret en har.

I saken blir det gitt et svar fra en professor ved Høgskulen på Vestlandet om at eleven her har rett til fritak for denne musikkutøvelsen. Dette er feil. Fritaksretten har noen klare bestemmelser som gjør at dette er feil konklusjon, og dette ble Tønsbergs blad gjort oppmerksom på allerede samme dag som artikkelen ble publisert på nett. Samtidig er dette en sak som er svært interessant fordi den peker på noen av de problemstillingene som vi finner i en skole i et mangfoldig samfunn. Det er da svært synd at feilinformasjon blir spredd om dette, særlig med tanke på en elev som da leser saken, og får forhåpninger om at fritaksønsket innfris, men som med all sannsynlighet får dette ønsket avslått når skolen får behandlet saken.

Bakgrunnen for fritaksretten i grunnskolen er å balansere det at Norge har en offentlig fellesskole hvor de fleste av elevene går, samtidig som skolen har et obligatorisk religionsfag for alle elevene: Fritaksretten er historisk knyttet til religionsfaget, og har i ulike former vært en del av norsk skole siden religionsfaget var et konfesjonelt kristendomsfag, men gjelder i dag for alle fag og situasjoner i grunnskolen. Fritaksretten er begrenset slik at det ikke er mulig å få fritak fra kunnskapsinnhold i fagene. Dette er definert ut fra læreplanen og tolkningen av disse. Noen ting kan være mer rundt formulert mens det får andre deler av fagene så fremkommer det veldig tydelig hva som er påkrevd. Spilling av instrumenter og synging er et slikt tydelig krav.

Læreplanen for musikk i ungdomsskolen inneholder følgende læreplanmål:

  • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
  • samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår selvvalgt sang, andre vokale uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller individuelt
  • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder

Her er det ingen rom for tvil. Elever i musikkfaget må utøve musikk i ulike former som en del av faget. Så er det samtidig en åpning for at det kan velges andre sanger eller andre instrumenter for denne eleven om det hjelper på situasjonen, men det er ikke mulig å komme bort i fra musikkutøvelsen i faget.

Som avisleser og fagperson er jeg svært skuffet over hvordan Tønsberg blad har behandlet dette, og oppmoder til at man tar en vurdering av hvordan man håndterer det når man blir gjort oppmerksomme på tydelige faktafeil i sakene en lager.

Dette innlegget ble publisert av Tønsbergs blad 17.10.2022 under tittelen “Hvorfor retter dere ikke feil, Tønsbergs Blad?“.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *