La oss få Platous skole på Sandslimarka

Skranevatnet skole sprengfull. Så sprengfull at hele 9. trinn for andre året er plassert en bybanestasjon unna i Aker Solutions gamle lokaler. Boligbyggingen på Sandsli er langt i fra over. La barneskolen overta hele skolebygget og flytt hele ungdomsskolen til Sandslimarka. Til  Platous skole.

Det er ingen hemmelighet at Skranevatnet skole har vært full lenge og har hatt en klar mangel på rom og plasser til alle som bor innenfor skolekretsen. Det er heller ingen hemmelighet at boligbyggingen på Sandsli går for full maskin, og er langt unna ferdig. Dette er kjente størrelser, både for vi som bor der, men også for kommunen og for de folkevalgte.

For oss som bor på Sandsli er lyden av sprengningssirener, ristingen av lastebiler, og synet av anleggstrafikk og halvferdige leilighetsbygg ingen ukjent faktor i hverdagen. Stort sett er jeg rimelig fornøyd med det, og ser frem til å få mange nye naboer. Samtidig må jeg bare erkjenne at selv om kommunen vet hvor mange boliger som bygges ser det ikke ut til at en forholder seg til dette når det planlegges for fremtidig behov for skoler, barnehager, og ungdomsklubber. Skolene har allerede sprengt kapasitet, og selv om årskullene fremover blir mindre så vil den planlagte tilflytningen til alle de nye leilighetene sørge for at kapasiteten vil forbli sprengt. I lang tid fremover.

 Elevene som nå går i 9. klasse på Skranevatnet skole måtte flytte på seg, og en fryktet at de måtte busses til gamle Fana gymnas i tre måneder før man ikke visste hvor de skulle være etterpå. Heldigvis fant de plass til klassene i Aker Solutions gamle lokaler ved Sandslimarka bybanestopp. Der hvor Bonava nå skal bygge byggeprosjektet Sandsli stasjon rett over veien. Med enda flere leiligheter og leilighetsbygg. Til høsten skal elevene som nå går i 8. klasse flytte inn i bygget. Jeg tror dette blir en nødvendig løsning for mange år fremover.

Dette trenger ikke å være en midlertidig løsning. Kommunen kan etablere dette som en egen ungdomsskole, for eksempel Platous skole, oppkalt etter Valborg Platou, Bergens første kvinnelige sjefsbibliotekar, som tok utviklet folkebiblioteket til de helt nye høyder i Bergen.   Hun var særlig opptatt av unge mennesker som søkte til biblioteket for å skaffe seg kunnskap og studere faglige spørsmål. Ved å overta hele eller store deler av kontorbyggene kommunen bruker i dag som ekstrabygg og flytter hele ungdomstrinnet hit så får man plass til å etablere de spesialrommene man trenger til barnetrinnet. En kan også ta mot de nye innbyggerne på Sandsli på en god måte, og uten plassproblemer. Det blir kanskje til og med bedre forhold for den nye ungdomsklubben som har blitt etablert på Ytrebygda kulturhus, som er samlokalisert med Skranevatnet skole.

En kan også etablere nye spesialrom som ungdomsskolen trenger der hvor de er, slik at de ikke må bruke forskjellige bygg ut fra hvilket fag de skal ha. Med kapasitet nok på skolekjøkkenet til alle parallellene som vi nå ser er nødvendig. En kan også etablere en god felleskultur med alle trinnene på et sted, fremover at noen lengter den ene eller den andre veien.

Jeg skal ikke være låst på navnet på skolen. Det er mange gode kandidater til å gi navn til slik skole blant Bergens tidligere innbyggere. Enten vi ser til Edvard Grieg, Kim Friele, eller Inger Hagerup for å nevne noen. Det jeg derimot er låst på er at det er behov for langt større skolekapasitet på Sandsli, det kommer vi ikke utenom.

Innlegget ble publisert av Fanaposten på nett 13.06.2023 og i papiravisen 16.06.2023 under samme tittel. Teksten ble publisert uten det første avsnittet i Bergensavisen 27.06.2023.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *