Statskirken lever i skole og barnehage

Samfunnet går i en mer sekulær og likebehandlende retning, hvor staten likebehandler tros- og livssynssamfunn, og legger til rette for det livssynsåpne samfunnet. Det er foreløpig mindre tilfelle i skole, barnehage, og andre fellesinstitusjoner enn hva det er i resten av samfunnet.

Fortsett å lese «Statskirken lever i skole og barnehage»

Skolen tvinges om menighetene inviterer

Kristelig Folkeparti ønsker ikke å tvinge menighetene til å invitere skolene på gudstjeneste i skoletiden – derimot skal skolene være tvunget til å takke ja om de blir invitert av menighetene. Gjelder dette for menigheter og trossamfunn utenfor Den norske kirke også?

Fortsett å lese «Skolen tvinges om menighetene inviterer»