Fritak frå aktivitetar, men ikkje kunnskap om mangfald og religion

Etter fritakssaka og den interessante meiningsutvekslinga i Vest-Telemark Blad tenkjer eg det er nødvendig med nokre oppklaringar knytt til fritaksretten, dens grunngivingar, og dens innretning. For det ser ut til å vera nødvendig. Særleg etter varaordførar Hauges lesarinnlegg.

Fortsett å lese «Fritak frå aktivitetar, men ikkje kunnskap om mangfald og religion»

Kirkevalget, fra et utenfraperspektiv

Den norske kirkens medlemsavstemninger har de siste fireårsperiodene vært koblet til de offentlige valgene til kommunestyrer og fylkesting. At disse valgene skulle gjennomføres «samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet av, valg til Stortinget eller fylkesting og kommunestyrer» var påkrevd gjennom kirkelovens bestemmelser om valg. Med utgangspunkt i tanken om det livssynsåpne samfunn er en slik forankring, sammenkobling og utenifra-bestemmelse dypt problematisk. Dessverre ble ikke denne sammenkoblingen fjernet i forbindelse med innføringen av lov om tros- og livssynssamfunn. Kirken bør likevel velge å gå bort fra dette.

Fortsett å lese «Kirkevalget, fra et utenfraperspektiv»

Samtykke er ikke puritanisme.

Å kritisere en fotballpresident og kreve hans avgang etter seksuelle overtramp mot egne spillere er ikke en overreaksjon og det er heller ikke en “ny sekulær puritanisme”. Det handler tvert imot om en minstestandard for forventninger knyttet til respekt, grensesetting og samtykke, særlig når det involverer personer i maktposisjoner.

Fortsett å lese «Samtykke er ikke puritanisme.»

Humanistisk konfirmasjon står på egne ben

Humanistisk konfirmasjon har lang historie og står på egne ben, basert på humanistiske verdier og det humanistiske livssynet. Det er ikke en lett eller hurtig variant av Kirkens konfirmasjonstilbud.

Fortsett å lese «Humanistisk konfirmasjon står på egne ben»

Statskirken lever i skole og barnehage

Samfunnet går i en mer sekulær og likebehandlende retning, hvor staten likebehandler tros- og livssynssamfunn, og legger til rette for det livssynsåpne samfunnet. Det er foreløpig mindre tilfelle i skole, barnehage, og andre fellesinstitusjoner enn hva det er i resten av samfunnet.

Fortsett å lese «Statskirken lever i skole og barnehage»

Skolen tvinges om menighetene inviterer

Kristelig Folkeparti ønsker ikke å tvinge menighetene til å invitere skolene på gudstjeneste i skoletiden – derimot skal skolene være tvunget til å takke ja om de blir invitert av menighetene. Gjelder dette for menigheter og trossamfunn utenfor Den norske kirke også?

Fortsett å lese «Skolen tvinges om menighetene inviterer»