Trosfrihet for alle

En variant av innlegget som kom i Agenda Magasin, noe forandret og et forsøk på å handle om noe mer enn bare skolegudstjenester. Denne gangen ikke som et svar på Trond Bakkevigs innlegg.

Foreldrene ved Våland skole trenger ikke å bekymre seg

Svar til tre foreldre ved Våland skole i Stavanger.

Besøk er ikke det samme som gudstjeneste

Svar på svar på teppebombing.

Ingen har hevdet at mennesker er livssynsnøytrale eller at de skal være det

Trykking nummer to av innlegget i dagsavisen. Ukjent hvorfor.

Besøk er ikke det samme som gudstjeneste

Svar på svar på teppebombing.

Ingen har hevdet at mennesker er livssynsnøytrale eller at de skal være det

Kortutgave av innlegg som svar på innlegg fra Ole Paulshus fra Våler Frp

Besøk er ikke det samme som gudstjeneste

Svar på svar på svar på tepppebombing.

Besøk er ikke det samme som gudstjeneste

Svar på svar på teppebombing

Besøk er ikke det samme som gudstjeneste

Svar på et svar på teppebombing

Ingen har hevdet at mennesker er livssynsnøytrale eller at de skal være det

Svar til Ole Paulshus