Fritaksretten krever ikke religionsutøvelse

Langsvar til kunnskapsdepartementet og Hannah Atic om fritaksretten.

Uheldig å tøye fritaksretten

Intervjuet om fritaksretten

Skolens ansvar for trosopplæringen opphørte i 1969

Svar til Sigrid Haga som svarte meg på mitt teppebombingsinnlegg.

Krf vil ha gudstjenestetvang for skoler

Intervjuet av FriTanke i forbindelse med KrFs forslag.

Å gi klasser ansvaret for innhold i skolegudstjenestene øker problemet med utenforskap

Papirutgaven av et tidligere nettinnlegg.

Skolegudstjenestenes problematiske plass i skolen

Svar til Leidland om skolegudstjenester

Kristelig Folkeparti stoler ikke på foreldrene

Teppebombing krf skolegudstjenester

Kristelig Folkeparti stoler ikke på foreldrene

Teppebombing av KRF FOrlsag om skolegudstjenester.

Kristelig Folkeparti stoler ikke på foreldrene

Teppebombing KRF skolegudstjenster

KrF stoler ikke på foreldrene

Teppebombing KRF skolegudstjenester