Hva med litt selvransakelse, biskop Nordhaug?

Svvar til Nordhaug som svarte SKogheim og Øvstgård

Den besværlige fritaksretten. Om klagesaker og henvendelser gjort til fylkesmannsembetene knyttet til Opplæringsloven §2-3a.

Master i religionsvitenskap

Foreldre kan ta med barna i kirken selv

Svar til Inger Merete Hobbelstad i Dagbladet om gudstjenester.

Veilederen for skolegudstjenester må revideres

Innlegg om problemene med dagens veileder for skolegudstjenester

Javisst går jeg i kirken på julaften

Trykket 6. desember. Online 22. desember.

Intelligent design bør ikke få innpass i norsk skole

Innlegg om kreasjonisme og Biocosmos

En bagatellisering av menneskers følelser

Holdninger som hører til i historiebøkene

Dagsnytt 18: Vil avskaffe livssynsmonopolet

Debatt om sykehus og sykehjemsprester

Livssynsmonopolet må bort

Debattinnlegg om prestetjenesten i sykehusene.