Brudd på grunnloven og likebehandlingen av trossamfunnene

Høringssvar på en ny sak i forbindelse med skilsmissen mellom stat og kirke, denne gangen i form av engangsutbetalinger. Samme tittel som tidligere høringssvar. Høringen.

Brudd på grunnloven og likebehandlingen av trossamfunnene

Jeg skriver høringssvar angående Kulturdepartementets ønske om å øke tilskuddet til den norske kirke uten å gi samme støtte til de andre trossamfunnene.

Et brudd på våre grunnleggende verdier

Med regjeringens forslag til nye lovparagrafer knyttet til tigging har dessverre regjeringen valgt å gå bort i fra våre grunnlovfestede verdier og viser et menneskesyn som dessverre ikke er Norge verdig i 2015. Det ser heller ikke ut til at dette er nødvendige lovendringer. Med de følgende merknader stiller jeg meg derfor svært negativ til lovforslaget til nye paragrafer for å ramme tigging.

Høringsforslag: til endring i straffeloven 1902 og 2005 (ny § 350a og ny § 181a om forbud mot organisert tigging.
Adresse: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/hoering-forbud-mot-organisert-tigging/id2362547/

Endringer i RLE-faget m.m

Høringssvar om endringene i RLE-faget i forbindelse med den mulige omleggingen til KRLE. Skrevet i samarbeid med 4 andre student- og lærer-kollegaer i bergensområdet.