Mine ønsker for Lånekassestøtten

Jeg har nå mottatt studiestøtte fra Lånekassen siden høsten 2006 og opp igjennom årene har jeg gjort meg mange tanker om hvordan jeg synes lånekassestøtten burde være og eventuelle aspekter ved den som burde vært anderledes noe et leserinnlegg i flere aviser noen år tilbake burde vitne om. Jeg har til slutt kommet frem til hvor mange utbetalinger som kreves og hvordan studiestøtten burde reguleres slik at studentene ikke blir hengende etter slik de tidvis har blitt.

Fortsett å lese «Mine ønsker for Lånekassestøtten»

Hva har telefonen din gjort for deg i det siste?

Ja, sett bort i fra at du selvfølgelig er koblet til omverdenen i langt større grad enn uten en mobiltelefon og at du aldri er logget av Facebook lengre, hva har faktisk telefonen din gjort for deg i det siste? En smarttelefon har mange innstillinger som man gjerne endrer noen ganger om dagen, enten det er for å spare strøm, slippe plagsomme varslinger eller for å forstyrre andre minst mulig.

Fortsett å lese «Hva har telefonen din gjort for deg i det siste?»

RBs fokus på unge foreldre

Artikkelen “Nytt barn, ny hverdag” om unge foreldre, i RB 4. desember er på mange måter flott, den viser at også unge mennesker oppleve det som noe positivt å få barn, men det er et stort men i denne artikkelen. Det virker som skribenten, både i artikkelen og i sin egen kommentar, kun fokuserer på hva som ikke lenger er mulig å gjøre og hva de “mister”. Jeg m å si at jeg virkelig ikke skjønner dette fokuset.

Fortsett å lese «RBs fokus på unge foreldre»