Trosfriheten trumfer ikke alle andre friheter.

Olaug Bollestad bekymrer seg i Vårt Land for at det nye forbudet mot såkalt «konverteringsterapi» vil ramme på tros- og livssynsfriheten og foreldreretten. Det er viktig å slå fast at ingen av disse rettighetene trumfer andre friheter og rettigheter. Trosfrihet og foreldrerett er ikke blankofullmakter.

Fortsett å lese «Trosfriheten trumfer ikke alle andre friheter.»

Et samfunn der transfolk er synlige er et sunt samfunn

Dagen i dag er transsynlighetsdagen. Dagen har vært markert siden 2009 for å synliggjøre mennesker som bryter med vedtatte normer for kjønnsuttrykk, da først og fremst transpersoner.

Fortsett å lese «Et samfunn der transfolk er synlige er et sunt samfunn»