En humanisme uten dogmer og frelsere

Det er ikke synd på kjendiser som Dawkins og Rowlings som møter lovlige og ytringsfrihetsbasert motstand mot sine ytringer. Skeive og transfolk som står i en storm av hat, hets, og trusler bare for å være den de er, de må tas vare på.

Arnfinn Pettersen har i VG vist hvilket trusselbilde som nå møter skeive og transfolk på vei inn i juni måned. Det er formidabelt.

Jon Kvalbein kan godt mene at det er kritikkverdig at Human-Etisk Forbund ikke mener at Richard Dawkins har fått truet ytringsfriheten sin. Kvalbein og Karl Andreas Jahr kan også mene at det er kritikkverdig at vi ikke legger oss bort i American Humanist Association sin avgjørelse om å frata han prisen. Det lever vi godt med.

Det forandrer likevel ikke på at Richard Dawkins har sin ytringsfrihet i behold. Det har også JK Rowling selv om hun opplever boikott fra privatpersoner og organisasjoner. Verken boikott eller å miste en pris fratar noen ytringsfriheten. Det er heller ingenting som tyder på at noen av dem er nevneverdig rammet av selvsensur. Trusler derimot er det viktig at følges opp av de rette myndigheter. Dette er likevel ikke noe Rowling er alene om å oppleve. Det ser vi både i Norge, Europa, og verden, hvor transfolk og andre skeive trues over en lav sko. Dessverre også med dødelig utfall. Så kan Karl Andreas Jahr mene at dette er irrelevant å trekke inn eller innebærer å legge skylden på Rowling og Dawkins. Det innebærer det ikke.

Kvalheim stiller seg også tvilende til om Human-Etisk Forbund sine medlemmer støtter organisasjonens standpunkter. Til det kan jeg bare si at våre standpunkter på dette området er ingenting vi holder hemmelig. Tvert imot har både vårt landsstyre og vårt landsmøte uttalt seg om saken, og informasjonen kommer tydelig frem på våre nettsider. Slik det høver seg i en demokratisk organisasjon.

Ellers noterer jeg meg at Karl Andreas Jahr tror at humanismen har både frelsere og dogmer. Det kan jeg informere om at ikke stemmer. Det er heller ingen som har posisjoner som tilsier at de ikke kan få kritikk fra andre humanister. Ei heller jeg som leder. Det er samtidig få som påstår at man må mene det samme som andre humanister for å kunne være en humanist. Det er ikke krav om tilslutning til forbundets standpunkter for å være medlem i Human-Etisk Forbund. Enten man er uenig i det ene, andre, eller tredje spørsmålet.

Innlegget ble publisert av Dagen / Korsets Seier den 5. juni 2024 under tittelen “Ikke synd på kjendiser som Dawkins og Rowlings“.

2 kommentarer til «En humanisme uten dogmer og frelsere»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *