Mine oppdaterte ønsker for Lånekassestøtten (2014)

Dette innlegget er en oppdatering av mitt tidligere innlegg Mine ønsker for Lånekassestøtten som jeg skrev i 2012. Argumentasjonen min vil i hovedsak være lik så jeg referer til dette innlegget for mer utfyllende informasjon.

Jeg skriver dette oppdaterte innlegget for å kunne oppdatere beløpene til å følge den økonomiske utviklingen. Jeg gjør dette fordi Høyres Henrik Aasheim opplyser om at hvis vi krever dette så kommer de til å ta pengene for å finansiere dette fra Universitetenes og Høyskolenes grunnbudsjetter så vi får dårligere utvikling. Det er forøvrig også godt å vite at Lånekassen har regnet på hva kostnaden for forslaget jeg har argumentert for noen år.

Hva ønsker jeg for studiestøtten:

  • Regulering av studiestøtten til 1,5 G – Per i dag er dette: 132555 kroner (2011/12).
  • Fordele utbetalingene over 11 måneder istedenfor over 10 måneder som i dag.
  • Fortsatt storutbetaling i august og januar
  • 50% ordinær stipendandel ved eksamensfullførelse, en økning på 10%-poeng fra i dag.
  • 10%-poeng belønnelses-stipendandel ved fullførelse av minst 10 ekstra studiepoeng for semesteret (7,5 poeng ved Universiteteter som praktiserer dette som sin standard fagstørrelse som for eksempel NTNU).

For å få dette til å fordeles over 11 måneder er månedenes individuelle prosentsats av helheten litt anderledes enn den er i dag.

Med denne studiestøtten så vil det i større grad være mulig for de studerende å være heltidsstudenter, de vil kunne konsentrere seg om studiene i større grad enn i dag. Dette vil gavne seg for Norge på lengre sikt siden oljen ikke vil vare evig og vi ikke akkurat er drømmelandet for produksjon av lavtekniske industrivarer. Så Ja! til en bedre studiestøtte, som følger utviklingen i samfunnet og som sikrer at studentene våre har mulighet til å gjøre det de nettopp skal, å studere.

(Det er forøvrig interessant å se, hvis man sammenligner tallene fra de forskjellige årene (2012 og i dag), at en omlegging til 1,5G ville gi 7 prosentpoeng mer økning i dag enn for 2-3 år siden.)

2 kommentarer til «Mine oppdaterte ønsker for Lånekassestøtten (2014)»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *