Spørsmål å stille skolen om skolegudstjenester

Det er mange skoler som tar med elevene på skolegudstjenester før kristne høytider som jul, påske og pinse. Det er også veldig mange skoler som har et problematisk forhold til regelverket for skolegudstjenestene og som dermed ikke har lov til å ta elevene med på skolegudstjenester. Dette er krav som er satt opp for å beskytte de religiøse minoritetene i Norge. For å beskytte trosfriheten og menneskerettighetene til de som ikke tilhører den luthersk-protestantiske statskirken i Norge. Her er en del spørsmål som det kan være greit for deg som elev eller foresatt å stille til skolen, for å sikre at regelverket praktiseres.

 1. Skal det være skolegudstjeneste før jul?
 2. Foregår denne på siste dagen før jul?
 3. Er dette i praksis skoleavslutningen før jul?
 4. Har skolegudstjenesten blitt vedtatt i FAU?
 5. Er skolegudstjenesten en del av RLE-faget?
 6. Skal det fremføres noe av elevene i kirken?
 7. Når skal dette øves inn?
 8. Når sendes det ut informasjon om skolegudstjenesten?
 9. Når informeres det/har det blitt informert om fritaksretten?
 10. Hva informeres det om at en kan søke fritak fra?
 11. Informeres det om det finnes et alternativt opplegg?
 12. Informeres det om innholdet i det alternative opplegget eller hva det består i?
 13. Må man aktivt melde seg på en eller begge disse aktivitetene?
 14. Hva skal de elevene som ikke skal være med på skolegudstjenesten gjøre?
 15. Hva er det ved dette opplegget som gjør det til et godt og likeverdig opplegg til skolegudstjenesten?
 16. Er dette opplegget et undervisningsopplegg?
 17. Var skolen villig til å svare på Human-Etisk Forbund Hordalands spørreundersøkelse om forkynnelse i skolen? (Gjelder bare for bergensskoler). Les mer om det i Vårt Land.

Jeg vil når det nærmer seg jul også komme med hva som bør være svarene på disse spørsmålene. Slik at du kan sjekke hva skolen har svart opp mot det som de svarte. Forhåpentligvis vil bare det at spørsmålene blir stilt sørge for at skolene holder seg innenfor regelverket.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *