Utstrakt ukultur

Human-Etisk Forbund Hordaland har i sin kartlegging av religionsutøvelse i bergensskolene avdekket en utstrakt ukultur. Skolegudstjenester er dessverre ikke det eneste problemet.

I Bergen er det mange skoler som bruker store deler av desember til å øve til skolegudstjenester og forkynnende syngespill, og skolene ser ut til å mangle et reflektert forhold til hva det vil si å ha et samarbeid med et tros- og livssynssamfunn. Det er snart ti år siden Norge ble dømt i den europeiske menneskerettighetsdomstolen for KRL-faget, og det er 45 år siden skolene ikke lenger skulle stå for dåpsopplæringen. Likevel er det fremdeles et problem med religionsutøvelse i bergensskolene.

I rapporten fra Human-Etisk Forbund Hordaland ser vi at en skole svarer at de ikke har noe samarbeid med noen trossamfunn for senere å fortelle at alle skolens 6.-klassinger får besøk av Den norske kirke for å gjennomføre det forkynnende undervisningsopplegget «Vandring i Bibelen». Ut fra egen erfaring er dette verken unikt eller spesielt for denne skolen. Det kan se ut som Den norske kirkes spesielle situasjon i samfunnet medfører en blindhet for at dette er et trossamfunn på linje med andre trossamfunn.

Lektorlaget var ute i BT onsdag 17.12. med beskjed om at for mange skoler bruker for mye tid på kos, øving og annet frem mot jul, men dette foregår ikke bare frem mot jul. Flere skoler har forkynnende syngespill andre tider av året også, for eksempel Kronstad skole som i elleve år har hatt det samme forkynnende påskespillet. Dette bruker de masse verdifull undervisningstid på å øve frem.

Det gleder meg stort at vikarierende skolebyråd Charlotte Spurkeland (H) uttalte at hun ønsket å ta tak i dette. Det er en stor oppgave som ligger foran hennes etterfølger Jana Midelfart Hoff (H). Jeg håper de lykkes.

Denne kronikken ble opprinnelig publisert den 07.01.2015 i Bergens Tidende under tittelen “Utstrakt ukultur“.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *