KrF angriper abortloven, igjen.

KrF ser ut til å ha gjort det til en årlig greie å angripe abortloven – denne forakten for kvinners rettigheter må ta slutt. Partiets grunnleggende mistillit til kvinner kommer nå til uttrykk i å foreslå obligatorisk «refleksjonstid» før abort.

Som om kvinner som velger å ta abort ikke allerede har tenkt seg grundig om? Det KrF virkelig sier er at de vet bedre enn deg hva du selv vil med din kropp og ditt liv: «Vi stoler ikke på at du har tatt en god nok vurdering». Dette er i tillegg ekstra uheldig for de kvinnene som bor slik til at de har en en viss reisevei til nærmeste sted de kan få utført aborten.

Feministisk initiativ mener at retten til abort er en grunnleggende menneskerettighet. Denne retten trues, innskrenkes eller er ikke-eksisterende flere steder i verden. Fra kristenfundamentalister og amerikanske presidentkandidater, til stadige innstramminger i allerede kvinnefiendtlige lover i Latin-Amerika, og i europeiske land som i Spania, Sveits og Litauen. Fra forbud på Malta til straffer på opptil 14 år for irske kvinner som tar illegal abort. Der kan kvinnen kun ta abort dersom livet hennes står i fare.

Å erstatte abortloven med en lov som sikrer «rettsvern for det ufødte liv» eller på andre måter innskrenke kvinners rett til å fritt velge abort innenfor 12. uke kommer ikke på tale. Vi kan som tenkende mennesker gjerne reflektere omkring når et embryo blir et foster og når det regnes som et liv, men abort er ingen teori eller fjern tanke – det er levd virkelighet for veldig mange kvinner. Kvinner som er i stand til å ta egne avgjørelser for sitt eget liv.

Abort er greit. Abort kan være smertefullt, men ikke skamfullt. Abort skal være trygt og tilgjengelig. Om samfunnet ønsker at tallene skal fortsette å gå ned kan vi heller tilby gratis prevensjon, noe Feministisk initiativ har tatt til orde for. God veiledning om et trygt seksualliv, om muligheter og rettigheter, skal være en selvfølge for alle i Norge, uansett etnisitet, språk eller statsborgerskap.

Kvinners valg skal respekteres. Vi trenger ikke en obligatorisk refleksjonsperiode. Vi klarer å tenke selv. Tenk at det skulle måtte være nødvendig å påpeke, i 2016. Skammen ligger hos KrF.

Dette teksten ble publisert på Feministisk Initiativs Facebookside 17.03.2016. Skrevet sammen med Anette Basso.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *