Muslimene er ikke problemet…

Jeg skriver om hvem livsynslikestillingskampen føres for og av.

En kamp for likebehandling

Et tilsvar til et tilsvar til et tilsvar. Dialog med Berentsen i Dagen.

Skolegudstjenester

Miniinnlegg som har gått til 100 aviser.

Jul i fellesskolen – for alle barna

Et svar på et svar på et svar.

En utfordring til bispemøtet

Jeg utfordrer bispemøtet på det moralske ansvaret med skolegudstjenestene.

Skolegudstjenester

Miniinnlegg til 100 aviser.

Foreldre som ønsker det, får heller ta med barna i kirken på søndagene

Papirtrykk av nettutgavepublisering. 3 uker etterpå

Skolegudstjenester

Kirken tilrettelegger for diskriminering av norske elever

1000 tegn challenge fra Halse endte opp i dette.

Skolegudstjenester

Miniinnlegg som informerer om skolegudstjenesteregelverket sendt ut til rundt 100 aviser i hele Norge.