Skolegudstjenestene har null legitimitet

Klassekampen omskrev den spørrende tittelen Legitime skolegudstjenester? til en mer konkluderende tittel.

Skolegudstjenestene fungerer ikke godt i Bjørgvin, Nordhaug

Innlegget er et tilsvarer til kommentarer gjort av Biskop Nordhaug i Vårt Land 16. november. http://www.vl.no/nyhet/staten-anbefaler-p%C3%A5melding-til-skolegudstjenester-%201.436156

Har kommunen tenkt på skulegudstenestene?

Masseprodusert innlegg om skulegudstjenester, på nynorsk, oversatt av Susanne Kippersund.

KRLE-undervisningen skal være objektiv, kritisk og pluralistisk

Dette debattinnlegget ble trykket i Bygdanytt 10.11.2015 og publisert på nettsidene 11.11.2015 med tittelen “KRLE-undervisningen skal være objektiv, kritisk og pluralistisk.“. Innlegget er en del av en debatt i avisen som startet med artikkelen “Rasar mot at kateket underviser i skolen“. Dette ble fulgt opp med innlegget “Adrenalinjournalistikk i Bygdanytt” som mitt innlegg er et svar til. Innlegget “Det helt spesielle faget” er også et svar på samme innlegg.

Nye toner om gudstjenester

Innlegg i Bergens Tidende med kritikk av det nye byrådets erklæring og hva som mangler i denne om gudstjenester i skoletiden.
Innlegget ble besvart av skolebyråden i innlegget “Skolegudstjenesten skal ikke være juleavslutning” og biskopen i Bjørgvin i innlegget “Gudstjeneste er en viktig erfaring for elevene“. Biskopen ble igjen svart av Human-Etisk Forbund Hordaland niende november under tittelen “Ikke bare kos og tradisjon“.

Voldtekt er en mannesak!

Et svar til et debattinnlegg fra Boberg Andresen i Bergensavisen tidligere i valgkampen. Skrevet av Anette Basso, men med Olav, Stian og meg som signaturer.

Begravelseslokaler i Åsane bydel

Jeg skriver i Åsane Tidende om behovet for flere livssynsnøytrale begravelseslokaler i Bergen, særlig der hvor folk bor og med flere seter enn i dag.

Regjeringen ønsker diskriminere trossamfunn utenfor Den norske kirke

Jeg skriver på Dagsavisens Nye Meninger om Regjeringens ønske om å endre trossamfunnsstøtten i en diskriminerende og grunnlovsbrytende retning.

Vi vet ikke hvordan RLE ble praktisert

Et alt for ustrukturert og mangelfullt logisk debattinnlegg om KRLE som et svar på noe som kom tidligere på trykk hos Dagen. Svar til Anders Tyvand.

Velkommen til en sekulær skole?

Jeg skriver i Fri Tanke om hvordan KRLE-faget fører til at man i større grad må tenke igjennom hvilken praksis skolen har i forhold til gudstjenester i skoletiden og hvilke opplegg som kjøres.