En livssynsnøytral skole er nødvendig i et mangfoldig samfunn

Det er skolen som skal være livssynsnøytral, ikke elevene i den. Det burde ikke komme som noen overraskelse på noen.

Norsk skole er en skole som skal være der for barna til hele befolkningen, uansett religiøs eller politisk familiebakgrunn. For at dette skal fungere så er det nødvendig at skolen er livssynsnøytral, og ikke bidrar til å vurdere de enkelte livssyn eller religioner opp mot hverandre eller formidler at et av disse er mer sant enn andre. Human-Etisk Forbunds arbeid for en slik skole ser ut til å skape noe forvirring.

William Matteus Fonn skriver i Nettavisen at Human-Etisk Forbund kanskje vil at kristne elever og lærere skal si unnskyld for å være kristne. Jeg kan ikke se at dette er basert på noe av det vi som organisasjon har skrevet, ytret, eller arbeidet for. For selv om skolen som institusjon og undervisningen som foregår der bør være livssynsnøytral så betyr ikke det at menneskene som er i skolen skal være livssynsnøytrale. For det første er det en umulighet og det ville krenke deres menneskerettigheter.

At undervisningen skal livssynsnøytral innebærer at lærerne i sin undervisning og praksis også er det. Uansett om det foregår i KRLE, samfunnsfag eller naturfag. Dette gjelder uansett om man er hindu, buddhist, kristen, wicca, eller som meg humanist. Som lærer i religionsfagene, og nå lærerutdanner i de samme fagene, er det en av mine oppgaver å legge opp min undervisning i tråd med skolens verdigrunnlag og den religionsvitenskapelige kunnskapen om de ulike religionene, livssynene, og tradisjonene. Ikke ut fra mitt eget ateistiske og humanistiske livssyn. Dette burde være like selvfølgelig som at jeg som samfunnsfagslærer ikke legger opp undervisningen ut fra at det politiske partiet jeg er medlem av besitter den politiske sannheten og den beste veien videre.

Bibelutdeling i skolen er slått fast å være forkynnende og bør derfor ikke foregå. Dette betyr ikke at man ikke skal jobbe med bibelen der dette er nødvendig i skolehverdagen og derfor bør skolene ha fysiske klassesett eller tilgang på digitale utgaver av de grunnleggende tekstene til ulike livssyn og religioner, fra Koranen og Bibelen, Guru Granth Sahib, Amsterdamerklæringen av 2022, til Bhagavadgita. Misjonsorganisasjonene må derimot finne andre arenaer for sin virksomhet – for skolen skal ikke fungere som misjonsmark. Det burde være enkelt å forstå i et mangfoldig samfunn.

Skolen skal være for alle barn i Norge. I et mangfoldig samfunn må det innebære at skolen er livssynsnøytral, for å kunne likebehandle og ivareta alle elevene. Det betyr ikke at menneskene er livssynsnøytrale, men at undervisningen er det.

Innlegget ble publisert hos Nettavisen 21.06.2022 under samme tittel. Innlegget er et svar på et innlegg fra William Matteus Fonn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *