Skolegudstjenester er ikke en del av KRLE-faget

Etter at sokneprest Anne Marie Nystein snakket med Telen er det et poeng å rette opp det som ser ut til å være noen alvorlige misforståelser knyttet til skolegudstjenestene. De er IKKE en del av KRLE-faget. Det ville vært et brudd på Opplæringsloven.

Det er forsåvidt helt innafor at Den norske kirke har et ønske om å fremsnakke gudstjenester i skoletiden, men det er samtidig viktig at man er sannferdig i dette. I intervjuet med Telen kommer sokneprest Nystein med noen argumenter for skolegudstjenestene som heldigvis ikke stemmer. Blant annet at gudstjenestene er en del av KRLE-faget. For å være helt tydelig,  skolegudstjenestene er ikke en del av KRLE-faget. Utdanningsdirektoratets veileder sier det faktisk så tydelig som dette:

Verken skolegudstjenesten eller det alternativet tilbudet skal være en del av KRLE-faget

Dette er begrunnet i Opplæringslovens §2-4 som forteller at det er forbudt med forkynnelse i KRLE-faget. Dette ble tydeliggjort etter at Norge fikk kritikk i FNs Menneskerettighetskomite i 2004 og vi ble dømt for KRL-fagets gjennomføring i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i 2007.

Nystein hevder videre at elevene «skal oppleve gudstjeneste i religionsfaget». Dette er direkte feil, men var en del av læreplanen i faget Kristendomskunnskap med Religions- og livssynsorientering som kom i 1997. Denne læreplanen ble endret i 2005 etter kritikken som ble nevnt over. Da forsvant dette punktet naturlig nok ut. Gudstjenester har ikke blitt gjeninnført i fagets læreplaner i de 3 påfølgende læreplanene som har kommet etter 2005 i det faget som i dag heter Kristendom, religion, livssyn, og etikk. Det er et poeng at Den norske kirke holder seg oppdatert på dette.

Ellers ser det ut til at Nystein trekker en likhet med det å besøke hellige bygninger og det å gå på skolegudstjeneste. Det er ikke det samme, og det er tydelige grunnleggende forskjeller på dette, hvor deltagelse i religiøse ritualer er forbudt i KRLE-faget, og ekskursjoner uten religionsutøvelse er en godt egnet undervisningsmetode i faget.

Det er helt greit at Den norske kirke ønsker å bli favorisert i norsk skole. Vi mener at dette er i strid med det livssynsåpne samfunnet og likebehandlingen av tros- og livssynssamfunn som forutsettes i dette. Det er likevel ikke greit å fare med slike unøyaktigheter i kampen for det man ønsker.

Innlegget ble publisert av Telen 14.12.2023 under samme tittel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *