Hva jeg tror et niqab-forbud vil føre til…

Det debatteres i dag om man skal innføre forbud mot enten 1). heldekkende religiøse klesplagg eller 2). maskering i det offentlig rom. Dette er ment som en hjelp til de kvinnene som blir tvunget til å bære disse plaggene, men jeg tenker at et slikt forbud vil i stor grad være kontraproduktivt. Det vil være andre ting som i større grad vil få kvinner ut av slike plagg. Det vil jeg komme tilbake til i en senere artikkel. Dette er hva jeg tror at et slikt forbud vil føre til:

Fortsett å lese «Hva jeg tror et niqab-forbud vil føre til…»

Hva feminisme er for meg

Denne artikkelen startet startet egentlig som en gjennomgang av hvorfor jeg er feminist, men den ser ut til å ha endt opp som en artikkel om hva feminismen er for meg, hvorfor det er viktig, og hvilke problemer feminismen adresserer. Dette er ingen teoretisk gjennomgang, men jeg vil forsøke å gå så nærme inn på de forskjellige elementene som jeg ser fornuftig i en slik bloggartikkel.

Fortsett å lese «Hva feminisme er for meg»

Er magedans OK?

Den siste halve uken har jeg vært på bedriftstur til Tyrkia, noe som har vært helt nydelig, men i løpet av turen var det en episode som fikk meg til å tenke litt. Dette var en mindre, og for de fleste rundt meg uproblematisk, del av et arrangement som i seg selv var fra helt ok til utrolig morsomt. Enhver førstetur til Tyrkia inneholder en middag med “tyrkisk show”, noe som da også inkluderer magedans. Det er da jeg stiller meg spørsmålet, hvorfor er magedans noe man synes at er helt greit, ok eller faktisk til og med glimrende underholdning?

Fortsett å lese «Er magedans OK?»

Finansiering av DNK og andre trossamfunn

Det eksisterer en del myter og misforståelser vedrørende hvordan Folkekirken, Den Norske Kirke (DNK) finansieres, hvordan de andre tros- og livssyns-samfunnene finansieres, og hva som skjer med pengene mine når jeg er, eller ikke er, medlem av et tros- og livssyns-samfunn. Derfor tenkte jeg at jeg skulle forsøke å redegjøre for dette på en grei måte her.

Fortsett å lese «Finansiering av DNK og andre trossamfunn»

Høyres forslag om Lektorspesialister

Høyre har kommet med et forslag om en endring i lønnssystemet for lærere. Dette tenker de å gjøre gjennom å legge til to nye, høyere betalte, lønnskategorier, lærerspesialist og lektorspesialist. Dette gjør de fordi at de ideologisk sett ønsker å gi mer lønn til de beste lærerne samt at de ser at om læreryrket skal bli attraktivt og få forhøyet status så må det være karrieremuligheter som innebærer høyere lønn uten at man forsvinner ut av lærerpraksisen slik det ofte er i dag. Dette er tanker jeg fullt ut støtter, men jeg har gjort meg noen tanker om hvordan jeg kunne tenke meg at dette ble gjennomført som jeg har tenkt å gå igjennom her.

Fortsett å lese «Høyres forslag om Lektorspesialister»

Mine ønsker for Lånekassestøtten

Jeg har nå mottatt studiestøtte fra Lånekassen siden høsten 2006 og opp igjennom årene har jeg gjort meg mange tanker om hvordan jeg synes lånekassestøtten burde være og eventuelle aspekter ved den som burde vært anderledes noe et leserinnlegg i flere aviser noen år tilbake burde vitne om. Jeg har til slutt kommet frem til hvor mange utbetalinger som kreves og hvordan studiestøtten burde reguleres slik at studentene ikke blir hengende etter slik de tidvis har blitt.

Fortsett å lese «Mine ønsker for Lånekassestøtten»

Hva har telefonen din gjort for deg i det siste?

Ja, sett bort i fra at du selvfølgelig er koblet til omverdenen i langt større grad enn uten en mobiltelefon og at du aldri er logget av Facebook lengre, hva har faktisk telefonen din gjort for deg i det siste? En smarttelefon har mange innstillinger som man gjerne endrer noen ganger om dagen, enten det er for å spare strøm, slippe plagsomme varslinger eller for å forstyrre andre minst mulig.

Fortsett å lese «Hva har telefonen din gjort for deg i det siste?»

RBs fokus på unge foreldre

Artikkelen “Nytt barn, ny hverdag” om unge foreldre, i RB 4. desember er på mange måter flott, den viser at også unge mennesker oppleve det som noe positivt å få barn, men det er et stort men i denne artikkelen. Det virker som skribenten, både i artikkelen og i sin egen kommentar, kun fokuserer på hva som ikke lenger er mulig å gjøre og hva de “mister”. Jeg m å si at jeg virkelig ikke skjønner dette fokuset.

Fortsett å lese «RBs fokus på unge foreldre»