Universitetspedagogikk

Universitetspedagogikk er et utdanningsprogram for universiteter og høyskoler som skal møte kravene som foreligger for pedagogisk kompetanse hos undervisere i høyere utdanning. Hos Universitetet i Bergen består dette programmet består av fire hoveddeler: tre obligatoriske emner og flere alternativer for valgemner. De tre obligatoriske emnene er UPED600: Introduksjon til universitetsundervisning og emnedesign, UPED601: Dokumentere og evaluere undervisningens effekt, og UPED602: Pedagogisk prosjekt. De valgfrie emnene fordeles ut over ulike kategorier som har forskjellige krav til antall timer utdanning som må være gjennomført innenfor hver enkelt kategori.

Likhet og tilgjengelighet
Universitetet i Bergen: UPED675 Inclusive Teaching Practices.
Gjennomført: 2023 vår.
15 timer.
Vurdering
Universitetet i Bergen: UPED662 Using Peer Feedback to Enhance Learning.
Gjennomført: 2022 Vår.
15 timer.
Kjerneemner
Universitetet i Bergen: UPED600 Introduksjon til universitetsundervisning og kursdesign.
Gjennomført: 2022 Vår.
24 timer.
Høgskulen på Vestlandet: FDM1 Pedagogisk mappe.
Gjennomført: Høst 2022.
20 timer.
Universitetet i Bergen: UPED601 Dokumentering og evaluering av undervisning.
Gjennomført: Høst 2022.
36 timer.
Undervisningspraksis
Høgskulen på Vestlandet: FDM15 Klasserommets dramaturgi.
Gjennomført: 2022 Vår.
20 timer.
Høgskulen på Vestlandet: FDM6 Studentaktiv læring.
Gjennomført: 2022 Høst.
20 timer.
Høgskulen på Vestlandet: FDM4 Forskning på egen praksis.
Gjennomført: Høst 2022.
20 timer.
Teknologi
Universitetet i Bergen: UPED658 Flipped Classroom – studentaktiv læring.
Gjennomført: 2022 Vår.
15 timer.
Høgskulen på Vestlandet: FDM3 Digital snublegruppe.
Gjennomført: 2022 Vår.
20 timer.
Universitetet i Bergen: UPED651 Making Instructional Videos.
Gjennomført: 2022 Vår.
30 timer.