Sensur

Oversikt over sensuroppdrag. Oversikten er fordelt på fag, med informasjon om semesterfordeling og type sensur under hvert fag.

Ved Universitetet i Bergen

HRDID600 – Undervisning i kontroversielle tema

Skriftlig vurdering med muntlig justering.

Høst 2021: Klagesensur

Vår 2022: Sensur

DIDAREL 1 – Fagdidaktikk i religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule)

Muntlig vurdering.

Høst 2021: Sensur

RELDI112 – Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for grunnskulen) lektorutdanning

Muntlig vurdering.

Vår 2022: Sensur