Grunnutdanning

Her presenteres de min grunnutdanning i høyere utdanning med oppdeling av utdannelsen i ulike kategorier. Utdanningen består av flere bachelor- og master-grader, samt flere ulike ekstrafag.

Utdanningsoversikt

UiB: Bachelorgrad i Historie (2021)
UiB: Master i Religionsvitenskap (2019)
UiB: Bachelor i Religionsvitskap (2017)
UiB: Praktisk-Pedagogisk Utdanning (2013)
UiT: Master in Peace and Conflict Transformation (2012)
NTNU: Bachelor i Statsvitenskap (2009)

Statsvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag på bachelornivå

InstitusjonSemesterFagkodeFagnavnECTS
UiOH06STV1200Internasjonal Politikk 110
UiOH06EURO1000Europa og EU: innføring10
UiOV07STV1300Komparativ politikk 110
UiOV07STV1201EU som politisk system10
UiOV07STV1020Metode og statistikk10
NTNUH07POL1004Globalisering: Norge i det internasjonale samfunn7,5
NTNUH07POL1000Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk7,5
NTNUV08POL1001Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk adferd7,5
NTNUH08SOS1002Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode7,5
NTNUV09POL2003Internasjonal politikk: Prosjektoppgave15
NTNUV09POL1002Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon15
UiOH09STV2240International terrorism and stability operations10
NTNUH20POL2016Politisk kommunikasjon og politisk atferd7,5

Statsvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner på masternivå

InstitusjonSemesterFagkodeFagnavnECTS
UiTH10SVF3022Culture, Conflict and Society10
UiTH10SVF3021Integrated Peace and Conflict Studies20
UiTV11SVF3025Metoder i samfunnsforskning: En tverrfaglig tilnærming10
UiTV11SVF3024Conflict Resolution and Conflict Transformation20
UiTH11SVF3023Prosjektseminar10
UiTH11STV3052Model United Nations10
UiTV12SVF3901Master thesis in peace and conflict transformation40

Religionsvitenskapelige emner på bachelornivå

InstitusjonSemesterFagkodeFagnavnECTS
NTNUH07RVI1110Allmenn religionskunnskap7,5
NTNUV08RVI1010Religionssystematikk7,5
NTNUH08RVI1020Fortidens religioner7,5
NTNUH08KRL1030Innføring i kristendommen7,5
UiOH09REL2250Islam10
UiOV10REL3050Islam i Europa10
UiTH11REL1006New Age and new religious movements10
UiTV12REL1020Religioner i Latin-Amerika10
UiBH12RELV225Islam15
UiBH12RELV226Norsk kristendom15
UiBH13RELV102Kristendom, Jødedom og Islam15
UiBV14RELVI250Bacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap15
UiBH17RELV103Hinduismen, buddhismen og andre asiatiske religionar15
HiVoH19REL114NReligions- og livssynsundervisning i eit fleirkulturelt samfunn15
HiVoV21REL152NReligion og livssyn II15
HiVoV21REL154NReligion og samfunn15

Religionsvitenskapelige emner på masternivå

InstitusjonSemesterFagkodeFagnavnECTS
UiBV18RELV330Religion og media15
UiBH18RELV301Religionsvitskapleg teori15
UiBH18RELV303MUNSpesialiseringsemne med muntlig eksamen15
UiB2019RELV350Religionsvitskap mastergradsoppgåve60
UiBH19AHKR300Forskingsetikk0
UiBH20AHKR391Forskingsfordjupning etter mastergrad15

Historieemner på bachelornivå

InstitusjonSemesterFagkodeFagnavnECTS
UiBV13HIS111Oversikt over USA historie15
UiBV16HIS102Oversikt over nyere historie fra 175015
UiBH16HIS101Oversikt over eldre historie til 175015
UiBH16HIS114Fordypning i eldre historie. Kjetteri og inkvisisjon15
UiBV20HIS203Teoriar, metodar og historiske kjelde15
UiBV21HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie15
UiBV21HIS250Bacheloroppgåve i historie15

Pedagogisk utdanning

InstitusjonSemesterFagkodeFagnavnECTS
UiBH12PEDA101Praktisk pedagogikk – pedagogikk 1. semester15
UiBH12PPUPRA101Praksisperiode 10
UiBH12DIDAREL1Fagdidaktikk i religion, livssyn og etikk 17,5
UiBH12DIDASAK1Samfunnskunnskapsdidaktikk 17,5
UiBV13PEDA102Praktisk pedagogikk – pedagogikk 2. semester15
UiBV13PPUPRA102Praksisperiode 20
UiBV13DIDAREL2Fagdidaktikk i religion og etikk 27,5
UiBV13DIDASAK2Samfunnskunnskapsdidaktikk 27,5
UiB2019HRDID600Undervisning i kontroversielle tema 15

Seksualitetsemner

InstitusjonSemesterFagkodeFagnavnECTS
HiOAV17VUNDS6100Seksuell helse og seksualitetsundervisning10
INNH20 V21IKS1001Videreutdanning i identitet, kroppsbilde og seksuell helse i skole og barnehage15

Andre emner

InstitusjonSemesterFagkodeFagnavnECTS
UiOV06EXPHIL03Ex.Phil10
NTNUV08TM0100Kommunikasjonsteknologi i informasjonssamfunnet7,5
NTNUH08PSY1001Psykologiens metodologi7,5
NTNUV09HLS0001Psykosomatikk og helsepsykologi7,5
UiTH10SPA0100Grunnkurs i spansk språk10
UiTV11SPA1110Innføring i spansk og latinamerikansk kultur10
UiTV11SPA1013Praktisk spansk I20
UiTV12PSY1002Psykologisk metodologi I10