Roller, verv, og publiseringer

Som universitetsansatt er det mange ulike aspekter som skal vektlegges. På denne siden vil en finne oversikt over publiseringer og forskningsformidling, men også verv og roller som jeg har tatt på meg innenfor både forskning, administrasjon, og faglige fellesskap. For andre medieopptredener, se media.

Vitenskapelige publikasjoner

Lomsdalen, C. (2022) Foreldrene som ville bytte ut en homofil lærer. Bedre skole, 34(3), 35-39. https://eblad.utdanningsnytt.no/Bedre-skole_03_2022/35/

Lomsdalen, C. (2022). Fritaksklagene jeg ikke fant. Norsk pedagogisk tidsskrift, 106(1), 69-78. https://doi.org/10.18261/npt.106.1.7

Lomsdalen, C. (2021). Motstridende rettigheter i klasserommet og fordommer mot enkeltgrupper. I M. S. v. d. Lippe (Red.), Fordommer i skolen. Gruppekonstruksjoner, utenforskap og inkludering (s. 276–294). Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215037417-2021-12

Lomsdalen, C. (2021). Fritak og religiøse spenninger i skolen. Prismet, 72(2), 153-170. https://doi.org/10.5617/pri.8884

Lomsdalen, C. (2019). Den besværlige fritaksretten. Om klagesaker og henvendelser gjort til fylkesmannsembetene knyttet til Opplæringsloven §2-3a. [ Master, Universitet i Bergen]. Bergen. https://hdl.handle.net/1956/21167

Lomsdalen, C. (2017). SKAM i skolen. Prismet,(1-2). https://doi.org/10.5617/pri.4772

Lomsdalen, C. (2012). Gendered resistance(?) : is gender significant in the “National Popular Resistance Front” of Honduras? [Master, University of Tromsø]. Tromsø. https://hdl.handle.net/10037/4349

Forskningsformidling og konferansebidrag

Lomsdalen, C. (2022, 2022-06-27 – 2022-07-01). Education about christianity as a controversial topic for christians [Konferanse]. EASR 2022, University College Cork.

Lomsdalen, C. (2022, 2022-06-27 – 2022-07-01). The Icelandic and Norwegian schemes for exemptions based on religion or lifestance in basic education [Konferanse]. EASR 2022, University College Cork.

Lomsdalen, C. (2022, 2022-06-16 – 2022-06-16). Education about christianity as a controversial topic for christians [Konferanse]. NCRE 2022, Riga.

Lomsdalen, C. (2022, 19.04.2022). Lektor Lomsdalens innfall. I LL-410: Christian Lomsdalen om fordommer og fritak. https://lektorlomsdalen.no/2022/01/ll-410-christian-lomsdalen-om-fordommer-og-fritak/

Lomsdalen, C. (2022, 2022-01-28 – 2022-01-28). Fritak på religiøst grunnlag i alle fag. Et praktisk perspektiv på fritaksrett i grunnskolen [Konferanse]. Lærernes dag, Bergen.

Lomsdalen, C. (2022, 2022-03-10 – 2022-03-10). Fra enkeltstående dokumenter til en sammenheng [Seminar]. Fagkritisk dag på HF, Universitetet i Bergen.

Lomsdalen, C. (2021, 2021-05-21 – 2021-05-23). The right to be exempted as religiously based otherness [Konferanse]. 43rd Implicit Religion conference, Zoom.

Opptak av presentasjonen som ble gjort i forbindelse med Lærernes dag 2022.

Roller i høyere utdanning

2021 og utover: Medlem av Forskningsutvalget ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap som representant for stipendiatene.

2021 og utover: Nettsideansvarlig for Norsk Religionspedagogisk Forskerforum (Norwegian RE-research Forum)

2021 og utover: Nettsideansvarlig for Religionsoraklene fra AHKR.

2019 – 2020: Medlem av Student Advisory Board for utarbeidelsen av masterprogrammet “Masters in Religious Minorities”.

2017: Lærer invitert med til å komme med innspill for utarbeidelsen av HRDID600; «Undervisning i kontroversielle tema».

2017 – 2021: Medlem av referansegruppen for forskningsprosjektet “Skolen som mulighetsarena”.

Fagkonsulent

2022: Fagkonsulent for verket Religion og etikk fra Cappelen Damm for videregående

2021: Fagkonsulent for verket Store Spørsmål 5-7 fra Aschehoug

2019: Fagkonsulent for den norske utgaven av Respekt – en sexbok for gutter utgitt på Gyldendal.

Fagfellevurderinger

Tidsskrift for Kjønnsforskning, 2022

Annet

2023 – 2024: Medlem av Faggruppen for formidling av religion i skolen hos Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Utpekt av Human-Etisk Forbund.