Undervisning og emneansvar

Sammensetningen av studenter på de ulike fagene er svært ulik. Særlig er det et skille mellom fagene knyttet til PPU (DIDAREL1/2) og de andre fagene. Studentene som er tatt opp på disse emnene har fullført master (og potensielt også doktorgrad). Studentene på de øvrige emnene er ofte i et bachelorløp. Med tanke på at faginnholdet i de didaktiske emnene i stor grad kan sammenlignes så gir det helt forskjellige undervisningssituasjoner, tilpasninger, og til dels også forventninger. I tillegg til alderskomponenten ved at studentene på PPU gjennomgående er noen år eldre, selv der hvor de ikke har vært ute i andre yrker på veien fra videregående og frem til de møter meg.

Undervisning i og emneansvar for emner i høyere utdanning fordelt på fag og institusjon.

Universitetet i Bergen

RELV100 – Religion, kultur og samfunn

Høst 2022: Undervisning i ulike emner i deler av faget

Høst 2023: Undervisning i ulike emner i deler av faget

RELDI112 – Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for grunnskulen) lektorutdanning

Høst 2020: Undervisning i ulike emner i deler av faget.

Vår 2021: Undervisning i ulike emner i deler av faget.

Vår 2022: Undervisning i ulike emner i deler av faget.

Høst 2022: Emneansvarlig og undervisning i ulike emner i deler av faget.

Vår 2023: Emneansvarlig og undervisning i ulike emner i deler av faget.

Høst 2023: Emneansvarlig og undervisning i ulike emner i deler av faget.

DIDAREL1 – Fagdidaktikk i religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule)

Høst 2020: Undervisning i ulike emner i deler av faget.

DIDAREL2 – Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for ungdomstrinnet)

Vår 2021: Undervisning i ulike emner i deler av faget.

Vår 2022: Undervisning i ulike emner i deler av faget.

RELV302L: Spesialiseringsemne med semesteroppgåve (lektorutdanninga)

Høst 2023: Veiledning for studenter i arbeidet med semesteroppgaven.

Temaseminar for lektorutdanningene

Høst 2022: Ungdom i vanskelege situasjonar

Høst 2023: Ungdom i vanskelege situasjonar

Praksisbesøk

Høst 2020: Praksisbesøk på PPU og Lektorutdanningen

Vår 2021: Praksisbesøk på PPU og Lektorutdanningen

Høst 2021: Praksisbesøk på PPU og Lektorutdanningen

Vår 2022: Praksisbesøk på PPU og Lektorutdanningen

Høst 2022: Praksisbesøk på PPU og Lektorutdanningen

Vår 2023: Praksisbesøk på PPU og Lektorutdanningen

Høgskulen på Vestlandet

Enkeltforelesninger

2020: Lydopptak og podkast som vurderingsform.

2022: Podkast. En kjapp innføring i opptak og redigering.